ทำความรู้จักระบบ e - Learning

e - Learning ย่อมาจากคำว่า Electronic  Learning เป็นการเรียนการสอนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้ตามอัธยาศัยได้ทุกที่  ทุกเวลา  ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียไม่ว่าจะเป็นข้อความ  เสียง  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  และวีดิโออีกทั้งผู้เรียนสามารถทำการตอบโต้ได้เสมือนการนั่งเรียนในห้องเรียนปกติ


Last modified: Tuesday, 31 October 2017, 10:48 PM