ช่องทางการรับชม และคำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง


รับชมสด  ชมล่วงหน้า และชมย้อนหลัง คลิก!

https://www.dltv.ac.th/channels/tv

3 ช่องทางการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้าน

https://www.kruupdate.com/26172/

แอพพลิเคชั่น DLTV เพื่อการรับชมช่องของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.thaicom.app.dltvelearning&hl=th

รวมลิ้งการเรียนการสอน DLTV ทุกรายวิชา

https://www.xn--12cg5gc1e7b.com/23231/

คำแนะสำสำหรับผู้ปกครอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Last modified: Wednesday, 20 May 2020, 7:29 PM