หนังสือสพฐ.แจ้งปิดโรงเรียน และเลื่อนการรับสมัคร-มอบตัวนักเรียนม.1 และม.4